Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

ferryboat
7966 40c1
Reposted frombluesunday bluesunday viaDOBRADUPA DOBRADUPA
ferryboat
8719 ff0b
2908 5ffc 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia
8372 15ea
Reposted frommelanchujnia melanchujnia
ferryboat
8997 a6b5
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaReykjavik Reykjavik
ferryboat
5057 286b 500
Reposted fromcarol91 carol91 viamefir mefir
ferryboat
0871 0432 500
Reposted fromnozu nozu viamefir mefir
ferryboat
5316 d268
Reposted fromcalifornia-love california-love viamefir mefir
ferryboat
5364 e46d
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
ferryboat
3638 ba59
Reposted frompeper peper viafriends friends
ferryboat
ferryboat
0364 49a3
ferryboat
5513 8939 500
Reposted fromdreckschippe dreckschippe viasillyslut sillyslut
ferryboat
9726 908f 500
Reposted frompieprzycto pieprzycto viapinkbubble pinkbubble

June 22 2015

ferryboat
ferryboat
Idą sobie dróżką trzej przyjaciele: miś, łoś i ryś. Ten pierwszy oznajmia:
- Wkurwia mnie to "ś" na końcu. Takie "ś" jest pedalskie, ciotowate i w ogóle. Od dzisiaj koniec z misiem. Jestem Niedźwiedź. Bo powiadam wam: kto ma "ś" na końcu, ten fujara i gej. Howgh.
Łoś zorientowawszy się w beznadziei sytuacji, bo wszak łoś to łoś i nie poradzisz, w panice szarpie za ramię trzeciego.
- Ej, kurwa, powiedz coś. Przecież my nie pedały, prawda?! No powiedz coś! Ryś!
- Ryszard.
Joe Monster
Reposted fromfarall farall viaarrependimento arrependimento
ferryboat
9223 1762 500
3522 b531 500
Reposted fromDeanWinchesterrr DeanWinchesterrr viaburdel burdel
9265 c311
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viagoszko goszko
ferryboat
7933 3440 500
Reposted frompannakreatura pannakreatura viagoszko goszko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl